::  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ::

           ที่อยู่                                  :      ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์

                                                            ต.หอรัตนชัย  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           เบอร์โทรศัพท์ / FAX         :       0-3532-2017

           E-Mail                              :       Phranakhon_02@hotmail.com

           การเดินทาง                       :       แผนที่การเดินทาง

           ตำแหน่งที่ตั้ง                     :       Google Map

           พิกัด GPS                          :       X : 670004    Y : 1587271