ข้อมูลการผลิตข้าว


เดือนพฤษภาคม 2564 แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2563/64
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564 แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

 

 

 


 


เดือนกรกฎาคม 2564 แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
 
เดือนสิงหาคม 2564 แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564/65
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562