ข้อมูลการผลิตข้าว


เดือนพฤศจิกายน
2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เดือนธันวาคม
2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
 เดือนมกราคม
2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์
2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562


เดือนมีนาคม
2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
เดือนเมษายน
2562
แบบรายงานพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 2561/62
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562