หน้าหลัก           ข้อมูลหน่วยงาน    วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่                บุคลากร           องค์ความรู้ (KM)           บริการประชาชน           ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "
       

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       เพิ่มเติม>>>>

                        
 

  

          
                                                                                 
                                                         
                                                                                                 

 

       
                                                                                


 

 

  

                                                                                                                                                                อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 


      

เดือนกันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566