หน้าหลัก           ข้อมูลหน่วยงาน    วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่                บุคลากร           องค์ความรู้ (KM)           บริการประชาชน           ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "       

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                       เพิ่มเติม>>>>

                        
 

  
      
                  เตือนการระบาด           
                      เตือนการระบาด                                    เตือนการระบาด
               <<โรคไหม้ข้าว>>
                        <<แมลงดำหนามมะพร้าว>>           <<โรคแอนแทรคโนสในพริก>>
                        
                  เตือนการระบาด                                    เตือนการระบาด                                   เตือนการระบาด
        <<เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล>>   
                 <<โรคถอดฝักดาบ>>                         <<โรคกาบใบเน่า>>
                        
                เตือนการระบาด                                        เตือนการระบาด                                เตือนการระบาด
            <<โรคเมล็ดด่าง>>                             <<เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วง>>      <<หนอนใยผักในพืชตระกูลกะหล่ำ>>
                       
                     เตือนการระบาด                               เตือนการระบาด                                   เตือนการระบาด
         
<<เพลี้ยไฟพริกในมะม่วง>>           <<ไรแดงในมันสำปะหลัง>>                     <<เพลี้ยไก่แจ้ส้ม>>   
                        
                     เตือนการระบาด                                เตือนการระบาด                                  เตือนการระบาด
              <<ด้วงงวงในกล้วย>>                     <<หนอนเจาะดอกมะลิ>>                 <<แมลงหวี่ขาวในพริก>>
             

                  เตือนการระบาด
       <<โรคราน้ำค้างในข้าวโพด>>   <<โรครากเน่าและโคนเน่ในพริก>><<โรครากเน่าและโคนเน่าในมะละกอ>>
            


                                                             
      นำเกษตรกรร่วมงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2

  
                 
                          วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563
                สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  
       นำเกษตรกรร่วมกิจกรรมภายในงานเกษตรสร้างชาติ
       ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
       เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
                                                              

         โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)
   
                                       
   
                                                                
                          วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563
                สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  
       ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอ มอบปัจจัยการผลิต
     (พันธุ์ปลาตะเพียน , พันธุ์ปลายี่สก) รายละ 1,000 ตัว
      ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
      (5 ประสาน) ณ ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
      อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


               ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ
                  " 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่"

 

                     วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563
               สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
                   ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ
                   "1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่"
            ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสำเภาล่ม
        อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


           ตรวจประเมินศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ี             การเกษตรประจำตำบลคลองตะเคียน

  

                                 วันที่ 19 สิงงหาคม 2563
                  สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
   ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
  ในการออกตรวจศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   ประจำตำบล ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
   เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองตะเคียน
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          
   อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน


 
 
                          วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563
               สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
    จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
     ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ 10 ตำบลปากกราน
     อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            
    
             ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 63/64
               ตำบลบ้านรุน      
                                      
 

                    วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563
             สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
           ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 63/64
          ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน 
     อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
        อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
           โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 

 

                       วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563
                สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
      นำตัวแทนกลุ่มยุวเกษตรกร และครูที่ปรึกษาโครงการ
                  โรงเรียนวัดพระงาม ตำบลบ้านป้อม
     อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
    โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหลักการทำ
             การเกษตรด้านพืช ประมง และปศุสัตว์
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
            ทฤษฎีใหม่ สวนไผ่ BY ยายลี ตำบลสวนพริก
       อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                             
           
               งานวันปลูกข้าวในปลงนาส่วนพระองค์
                  (ทุ่งมะขามหย่อง)
     
  

                          วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563
              สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
             ร่วมงานวันปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์
    (ทุ่งมะขามหย่อง) ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ
    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแผนปฎิบัติราชการ
    ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อยพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่
    แปลงนาทุ่งมะขามหย่อง ณ แปลงนาส่วนพระองค์
    ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      
      สถานีโทรทัศน์ถ่ายทำรายเกษตรกรผู้ปลูกไม้อวบน้ำ
        และแคคตัส  

 
   
                       วันจันทร์  ที่ 3 สิงหาคม 2563
               สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายทำรายงานสถานีโทรทัศน์
        ช่อง ONE 31 ในการถ่ายทำข่าวด้านการเกษตรแก่
         เกษตรกรผู้ปลูกไม้อวบน้ำและแคคตัส ณ หมู่ที่ 1
             ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
            ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 63/64  
               ตำบลบ้านป้อม
     
 

                           วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2563
                สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
            ประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 63/64
       ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม
         อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          เพิ่มเติม>>>