หน้าหลัก ข้อมูลหน่วยงาน วิสัยทัศน์/บทบาทหน้าที่ บุคลากร องค์ความรู้ (KM) บริการประชาชน ติดต่อหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา  คำขวัญอำเภอ "เมืองหลวงเก่า  ชนเผ่าโบราณ  สืบสานงานท้องถิ่น   แผ่นดินมรดกโลก "